דבר מנהלת אגף החינוך הגב' אילנה זגול

החינוך בעיני הוא התפקיד החשוב ביותר שהאדם יכול למלא ואני רואה בתפקיד זה שליחות, אחריות והתחייבות ארוכת טווח ובלתי מתפשרת לאיכות ולמצוינות.

אני מאמינה בכל ליבי בחינוך כמעצב פני דור, חברה וקהילה.

הבסיס הערכי אשר לאורו אנו פועלים איתן ויציב תוך איזון בין ערכי העם והמורשת לבין ערכים של מיצוי יכולות ומצוינות אישית וארגונית. רק השילוב הערכי יוביל אותנו לצמיחה אישית, קהילתית וחברתית.

אני מאמינה בכל מאודי כי החינוך הוא הוא הלב הפועם בקהילה.

הערכה לכל אנשי החינוך הפועלים במערכת מתוך מחוייבות אישית ומערכתית לאיכות מערכת החינוך, לבוגריה ולתוצריה.

ביחד אנו מובילים את מסע החינוך, שלא כמסעות אחרים הוא מסע שלא נקצבו חייו, כמילותיה של נעמי שמר: 

"מסע שלא נגמר

בין שדות הצל ושדות האור

יש נתיב שלא עברת ושתעבור..."


אילנה זגול
מנהלת אגף החינוך

מנהלת אגף החינוך הגברת אילנה זגול