הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

11 בפבר׳ 2020, 2:46 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:27 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:26 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:25 וונדי בירנבוים צרף את בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו תשפא.pdf ל-רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:24 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:23 וונדי בירנבוים צרף את הצהרת הורים תשפא.pdf ל-רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:23 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:22 וונדי בירנבוים צרף את בקשה לאישור לימודי חוץ.pdf ל-רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:21 וונדי בירנבוים עודכן בקשת מעבר גן.pdf
26 בינו׳ 2020, 10:20 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:19 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
26 בינו׳ 2020, 10:17 וונדי בירנבוים ערך את אישור לימודי חוץ
26 בינו׳ 2020, 10:17 וונדי בירנבוים צרף את Scan_2020_01_23_10_44_55_984.pdf ל-אישור לימודי חוץ
26 בינו׳ 2020, 10:16 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף בקשה לאישור לימודי חוץ תשפ.pdf מ-אישור לימודי חוץ
21 בינו׳ 2020, 3:06 וונדי בירנבוים ערך את דבר מנהלת אגף החינוך
21 בינו׳ 2020, 2:58 וונדי בירנבוים ערך את חזון מערכת החינוך
21 בינו׳ 2020, 2:57 וונדי בירנבוים ערך את טיפוח כישורי מנהיגות
21 בינו׳ 2020, 2:57 וונדי בירנבוים ערך את התאמת מערכת החינוך למאה ה - 21
21 בינו׳ 2020, 2:56 וונדי בירנבוים ערך את הנוער בוחר ערך כדרך
21 בינו׳ 2020, 2:55 וונדי בירנבוים ערך את דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:54 וונדי בירנבוים ערך את דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:46 וונדי בירנבוים צרף את גניםפא.GIF ל-דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:46 וונדי בירנבוים צרף את בתיספא.GIF ל-דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:42 וונדי בירנבוים ערך את דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:31 וונדי בירנבוים ערך את אזורי רישום