הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

21 בינו׳ 2020, 1:53 וונדי בירנבוים צרף את דף מידע להורה כתה א תשפא.pdf ל-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:53 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:50 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:47 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:43 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:42 וונדי בירנבוים צרף את דף מידע להורה תשפא.pdf ל-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:40 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:38 וונדי בירנבוים צרף את בקשת מעבר גן.pdf ל-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:37 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:35 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף טופס בקשה לרישום לכתה א שלא באזור רישום תשעח.docx מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:35 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף טופס בקשה לאישור לימודי חוץ תשעז.docx מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:35 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף בקשה לאישור לימודים מחוץ לעיר - טופס מס 4.doc מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:34 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף בקשה להעברת תלמיד - בתי ספר.doc מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:33 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף בקשה לביטול רישום - טופס מס 3.doc מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:32 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף טופס בקשה לביטול רישום.doc מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:32 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף כתב הצהרה והתחייבות - טופס מס 2.doc מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:29 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף מכתב הרשאה גני ילדים - טופס מס 1.doc מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:26 וונדי בירנבוים מחק קובץ מצורף אזורי רישום לבתי ספר תשעח.pdf מ-רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:26 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 1:25 וונדי בירנבוים ערך את המחלקה ללוגיסטיקה והיסעים
21 בינו׳ 2020, 1:22 וונדי בירנבוים ערך את המחלקה ללוגיסטיקה והיסעים
21 בינו׳ 2020, 1:11 וונדי בירנבוים ערך את בתי הספר שלנו
21 בינו׳ 2020, 1:08 וונדי בירנבוים ערך את בתי הספר שלנו
21 בינו׳ 2020, 0:56 וונדי בירנבוים ערך את בתי הספר שלנו
21 בינו׳ 2020, 0:54 וונדי בירנבוים ערך את בתי הספר שלנו