הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

21 בינו׳ 2020, 3:06 וונדי בירנבוים ערך את דבר מנהלת אגף החינוך
21 בינו׳ 2020, 2:58 וונדי בירנבוים ערך את חזון מערכת החינוך
21 בינו׳ 2020, 2:57 וונדי בירנבוים ערך את טיפוח כישורי מנהיגות
21 בינו׳ 2020, 2:57 וונדי בירנבוים ערך את התאמת מערכת החינוך למאה ה - 21
21 בינו׳ 2020, 2:56 וונדי בירנבוים ערך את הנוער בוחר ערך כדרך
21 בינו׳ 2020, 2:55 וונדי בירנבוים ערך את דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:54 וונדי בירנבוים ערך את דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:46 וונדי בירנבוים צרף את גניםפא.GIF ל-דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:46 וונדי בירנבוים צרף את בתיספא.GIF ל-דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:42 וונדי בירנבוים ערך את דף הבית
21 בינו׳ 2020, 2:31 וונדי בירנבוים ערך את אזורי רישום
21 בינו׳ 2020, 2:31 וונדי בירנבוים ערך את אזורי רישום
21 בינו׳ 2020, 2:30 וונדי בירנבוים צרף את אזורי רישום תשפא.pdf ל-אזורי רישום
21 בינו׳ 2020, 2:30 וונדי בירנבוים ערך את אזורי רישום
21 בינו׳ 2020, 2:30 וונדי בירנבוים ערך את אזורי רישום
21 בינו׳ 2020, 2:28 וונדי בירנבוים ערך את אזורי רישום
21 בינו׳ 2020, 2:25 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 2:25 וונדי בירנבוים ערך את מחלקת גני הילדים
21 בינו׳ 2020, 2:23 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך
21 בינו׳ 2020, 2:22 וונדי בירנבוים ערך את מחלקת גני הילדים
21 בינו׳ 2020, 2:21 וונדי בירנבוים ערך את מחלקת גני הילדים
21 בינו׳ 2020, 2:20 וונדי בירנבוים צרף את דף מידע להורה תשפא.pdf ל-מחלקת גני הילדים
21 בינו׳ 2020, 2:20 וונדי בירנבוים ערך את מחלקת גני הילדים
21 בינו׳ 2020, 2:20 וונדי בירנבוים ערך את מחלקת גני הילדים
21 בינו׳ 2020, 1:55 וונדי בירנבוים ערך את רישום למוסדות חינוך

ישנים יותר | חדש יותר