רישום למוסדות חינוך

יום פתוח בגני הילדים יתקיים ביום שלישי 24/1/17 בין השעות 17:00-19:00 
שימו לב בגנים איריס ודגנית יתקיים היום הפתוח ב 25/1/17 בין השעות 17:00-19:00 
ימים פתוחים לביקורי הורים בבתי הספר יתקיימו ביום שישי 27/1/17 וביום שישי 3/2/17
מפגש ראשון בשעה 9:00, מפגש שני בשעה 11:00. יש לתאם עם בית הספר.

                     - אזורי רישום תשע"ח  

                     - למידע על הרישום לבית הספר הדמוקרטי "שבילים" ע"ש בגין באתר ביה"ס

                     - למידע על רישום לבית ספר רימון האנתרופוסופי יש לפנות למזכירות בית הספר  04-6380626

טפסים לשימוש התושבים 
 יש להוריד את הטופס הרצוי, למלא בהתאם לנדרש ולשלוח למספר פקס: 077-9779950
או לכתובת דוא"ל:
גני הילדים: 

לימור  אסולין a.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il

בתי הספר: עדי רוזנבאום שרודק rsh.adi@pardes-hanna-karkur.muni.il