רישום למוסדות חינוך

לא יתקיימו ימים פתוחים בגני הילדים על פי הנחיית משרד החינוך

ימים פתוחים לביקורי הורים בבתי הספר יתקיימו בימי שישי  31/1/2020 , 17/1/2020
המפגש בשעה 10:00, יש לתאם עם בית הספר.

                     - אזורי רישום לשנת הלימודים תשפ"א  

                     - למידע על הרישום לבית הספר הדמוקרטי "שבילים" ע"ש בגין באתר ביה"ס

                     - הרישום לבית ספר רימון האנתרופוסופי - במועצה המקומית באגף החינוך

                     - למידע על בית החינוך "מעיין" בגישת "מעיינות רבי חייא" (חינוך אלטרנטיבי דתי) בית חינוך מעיין

טפסים לשימוש התושבים 
 יש להוריד את הטופס הרצוי, למלא בהתאם לנדרש ולשלוח למספר פקס: 077-9779950
או לכתובת דוא"ל: 
גני הילדים: 

לימור  אסולין a.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il

בתי הספר: עדי רוזנבאום שרודק rsh.adi@pardes-hanna-karkur.muni.il