רישום למוסדות חינוך

לא יתקיימו ימים פתוחים בגני הילדים על פי הנחיית משרד החינוך

ימים פתוחים לביקורי הורים בבתי הספר יתקיימו ביום שישי 12/1/18 וביום שישי 26/1/18
מפגש ראשון בשעה 9:00, מפגש שני בשעה 11:00. יש לתאם עם בית הספר.

                     - אזורי רישום תשע"ט  

                     - למידע על הרישום לבית הספר הדמוקרטי "שבילים" ע"ש בגין באתר ביה"ס

                     - הרישום לבית ספר רימון האנתרופוסופי - במועצה המקומית באגף החינוך

טפסים לשימוש התושבים 
 יש להוריד את הטופס הרצוי, למלא בהתאם לנדרש ולשלוח למספר פקס: 077-9779950
או לכתובת דוא"ל:
גני הילדים: 

לימור  אסולין a.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il

בתי הספר: עדי רוזנבאום שרודק rsh.adi@pardes-hanna-karkur.muni.il
בקשות חריגות יש להפנות למזכירת האגף