לוח הודעות 
ההרשמה לגני הילדים ולכיתה א' לשנת הלימודים תשע"ט
תתקיים בין התאריכים 17.01.2018 עד 08.02.2018 באתר האינטרנט

רישום במועצה באגף החינוך יתקיים בין התאריכים 28.01.2018 ועד 08.02.2018

שימו לב לשינויים בשעות קבלת הקהל באגף החינוך, בתקופת ההרשמה:

בימים א' - ה' בשעות 08:30 - 13:00
בימי ג', גם בשעות 16:00 - 18:00

למידע נוסף על תהליך הרישום


בית הספר האנתרופוסופי


מרכז רובוטיקהטבע עירוני - חינוך מבוסס מקום


המרכז לגיל הרך - תכנית המשך


חיבור בים המנהיגות הצעירה למנהיגות הבוגרת


איחוד הסדנאות והחקלאי


בגני הילדים


בבתי הספר הייסודיים


בבתי הספר התיכוניים

ספריית פיגמות


https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/noarboherhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/hatamat


מרכז פרטנות