לוח הודעות

מבקשים להודיעכם שהערעורים שהוגשו אתמול לא התקבלו משום שהאתר שעלה אתמול הופעל לצורך בדיקה בלבד.

ערעורים יש להגיש החל מה 4.7.17.

קישור לערעור על שיבוץ 

 


בית הספר האנתרופוסופי


מרכז רובוטיקהטבע עירוני - חינוך מבוסס מקום


המרכז לגיל הרך - תכנית המשך


חיבור בים המנהיגות הצעירה למנהיגות הבוגרת


איחוד הסדנאות והחקלאי


בגני הילדים


בבתי הספר הייסודיים


בבתי הספר התיכוניים

ספריית פיגמות


https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/noarboherhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/hatamat


מרכז פרטנות