יעדי מערכת החינוך היישובית

 - להבנות מערכת חינוך מכילה, מובילה, איכותית ופורצת דרך

 - להטמיע תרבות של מצויינות ערכית, לימודית וחברתית

 - ליצור תנאים למערכת שתהווה "אבן שואבת" לכלל התלמידים ביישוב

 - להעלות את רמת ההישגים הלימודיים והאקלימיים ביישוב