מחלקת היסעים

      ימי  הפעילות:  א' -  ה'    בין השעות 8:00 – 16:00

            מנהלת המחלקה:  גב' טובה יוסף

            טלפון:    077-9779955

            פקס:      077-9779956

            דוא"ל: y.tova@pardes-hanna-karkur.muni.il

רכזת היסעים:  גב' מיכל עמר

           טלפון:    077-9779953

           פקס:      077-9779950

           דוא"ל : a.michal@pardes-hanna-karkur.muni.il‏ 

מערך ההיסעים  מטפל בהסעות של החינוך המיוחד והרגיל על פי אמות מידה של משרד החינוך כמפורט 

בחוזר מנכ"ל ס"ז / 8 (ג), סיוון ה' תשס"ד - אפריל 2007 - הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך 

רשמיים.

מחלקת ההיסעים מסיעה תלמידים למוסדות חינוך בהסעות מאורגנות ובתחבורה ציבורית ביישוב

ומחוץ ליישוב, כמו כן מטפלת ב:

* בניית מערך היסעים עפ"י המוסדות.

* טיפול בנושא המלווים / תלונות.

* דיווחים למשרד החינוך.

 

בחינוך הרגיל

על פי הנחיות משרד החינוך המרחק לקבלת זכאות להסעה מאורגנת ו/או כרטיסיה בתחבורה ציבורית הינו 

המרחק המזערי ( הדרך הקצרה ביותר ברגל ) בין מקום המגורים לביה"ס הקרוב ביותר:

* לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' ( ועד בכלל ) מעל 2 ק"מ.

* לתלמידים מכיתה ה' ועד כיתה י' מעל 3 ק"מ.

 

בחינוך המיוחד

תלמידי החינוך המיוחד החל מכיתת גן מגילאי 3 ועד גיל 21 זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר 

להגבלת מרחק: תלמידים עם פיגור בינוני / רב בעייתי / מורכב, תלמידים עם פיגור קשה / עמוק וסיעודי, 

תלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי-נפש, משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות,

אוטיסטים / D.D.P, חרשים וכבדי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה.

 

מערך הלוגיסטיקה  אמון על אספקת השירותים הלוגיסטיים הכוללים בין היתר:

* שירות רכש והזמנת ציוד עבור מוסדות החינוך.

* שיפוצי קיץ - מיפוי, איתור צרכים, זימון ועדת מכרזים, מעקב ואישור חשבונות.

* דיווחים למשרד החינוך.