מחלקת היסעים

      ימי  הפעילות:  א' -  ה'    בין השעות 8:00 – 16:00

            

רכזת היסעים:  גב' מיכל עמר

           טלפון:    0779779955

           פקס:      0779779956

           דוא"ל : a.michal@pardes-hanna-karkur.muni.il‏ 

מערך ההיסעים  מטפל בהסעות של החינוך המיוחד והרגיל על פי אמות מידה של משרד החינוך כמפורט 

בחוזר מנכ"ל ס"ז / 8 (ג), סיוון ה' תשס"ד - אפריל 2007 - הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך 

רשמיים.

מחלקת ההיסעים מסיעה תלמידים למוסדות חינוך בהסעות מאורגנות ובתחבורה ציבורית ביישוב

ומחוץ ליישוב, כמו כן מטפלת ב:

* בניית מערך היסעים עפ"י המוסדות.

* טיפול בנושא המלווים / תלונות.

* דיווחים למשרד החינוך.

 

בחינוך הרגיל

על פי הנחיות משרד החינוך המרחק לקבלת זכאות להסעה מאורגנת ו/או כרטיסיה בתחבורה ציבורית הינו 

המרחק המזערי ( הדרך הקצרה ביותר ברגל ) בין מקום המגורים לביה"ס הקרוב ביותר:

* לתלמידים מכיתה ה' ועד כיתה י' מעל 3 ק"מ.

ניתן לבדוק זכאותכם בקישור : https://apps.education.gov.il/gfi/GFI_MAP.aspx

תלמידים זכאים להסעה, יש לפנות במייל לרכזת ההיסעים ולציין את שם התלמיד ומס׳ הרב קו למימוש הזכאות.

בקשות חריגות (רווחה) יש להביא אישור מעו״ס משפחה, ידונו בוועדת חריגים.

הסעות תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל

מבקשים להביא לידיעתכם שעל פי חוזר מנכ"ל, כלל התלמידים המשולבים במערכת החינוך הרגיל במוגבלויות שלהלן:

אוטיזם, הפרעות נפשיות, נכויות פיזיות קשות, מוגבלות שכלית קלה, מוגבלות שכלית בינונית ומוגבלות שכלית קשה, חרשים ולקויי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה, זכאים להשתתפות המשרד בעלות הוצאות הסעה (וליווי לפי זכאות).

הורים לילדים העומדים בקריטריונים הנ"ל, מוזמנים לפנות למחלקת ההיסעים באגף החינוך .

 

בחינוך המיוחד

תלמידי החינוך המיוחד החל מכיתת גן מגילאי 3 ועד גיל 21 זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר 

להגבלת מרחק: תלמידים עם פיגור בינוני / רב בעייתי / מורכב, תלמידים עם פיגור קשה / עמוק וסיעודי, 

תלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי-נפש, משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות,

אוטיסטים / D.D.P, חרשים וכבדי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה.