המחלקה לגיל הרך

ימי  הפעילות:  א' -  ה'    בין השעות 8:00 – 16:00

מנהלת המחלקה:  גב' עינת מזורסקי

טלפון:    077-9779381

פקס:      077-9779382

דוא"ל: m.aynat@pardes-hanna-karkur.muni.il


מתוך אמונה בתהליכי התערבות מוקדמת, המבוססת על מערך שירותים מתחומי חינוך, בריאות ורווחה, על רצף שירותים מלידה עד כניסה לבית הספר ובכלל- פועלת מנהלת המחלקה למיפוי המענים והצרכים הקיימים בעיר בתחום הגיל הרך לגיבוש  מדיניות יישובית ותכנית אסטרטגית לביסוס תשתיות ולפיתוח מענים לגיל הרך.

לפיתוח רצף שירותים ותכניות בפריסה יישובית למשפחות ולילדים מלידה ועד כניסה לבית הספר.

לפיתוח עבודה רב מערכתית וליצירת סינרגיה לטובת ילדים ומשפחותיהם.

לעבודה עם אנשי המקצוע הפועלים בתחום הגיל הרך בעיר ולפיתוחם המקצועי.

לגיוס ואיגום משאבי קהילה, גורמי ממשלה, מגזר שלישי.

 

מערך השירותים שנותנת המחלקה:

שירותי איתור ומניעה- בטיפות חלב, מעונות יום של ארגוני נשים, גני ילדים של הרשות המקומית.

פיתוח מערך הדרכה ולמידה עבור הורים וצוותים שעובדים בגיל הרך במסגרות החינוך השונות (פורמטים מותאמים לכל מסגרת).

שירותים התפתחותיים- טיפוליים- במרכז לגיל הרך.


תת-דפים (1): מחלקת גני הילדים