הנהלת האגף

מנהלת האגף:  גב' אילנה זגול

מזכירת האגף: גב' ענבל בנימיני

ימי  הפעילות:  א' -  ה'    בין השעות 8:00 – 16:00

טלפון:    077-9779953

פקס:      077-9779950

דוא"ל מנהלת האגף: z.ilana@pardes-hanna-karkur.muni.il‏  

דוא"ל מזכירת האגף: b.inbal@pardes-hanna-karkur.muni.il‏ 

אגף החינוך מתכלל את כלל העשייה החינוכית ביישוב ופועל לקידומה. זאת, תוך ראייה כוללת של מגוון הצרכים של פרטים וקבוצות בקרב אוכלוסיית היישוב. האגף מחוייב למענים חינוכיים איכותיים הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל. 

תחומי אחריות:

    א. עיצוב מדיניות חינוכית יישובית בהלימה למדיניות משרד החינוך והרשות המקומית:

            גיבוש חזון יישובי והטמעתו
            - זיהוי צרכים לטווח הבינוני והרחוק
            - גיבוש תכנית עבודה אגפית והוצאתה לפועל
            - לווי המחלקות בגיבוש תכניות מחלקתיות
            - קידום ההישגים החינוכיים של מוסדות החינוך
            - מעקב ובקרה על ביצוע תכניות העבודה

    ב. קידום יוזמות פדגוגיות יישוביות

    ג. ניהול צוות:

            - הנחייה ולווי של מנהלי המחלקות
            - גיוס כח אדם
            - 
העמקת תודעת השרות בקרב עובדי האגף
            -
שיחות משוב - הערכה

    ד. ניהול שותף:

            - גורם פדגוגי מייעץ
            - גיבוש נהלים והטמעתם
            - טיוב העבודה הניהולית באגף
            - מעורבות במקרים מורכבים
            - ייצוג האגף מול גורמי פנים וחוץ

    ה. ניהול ממשקים:

            - שיתופי פעולה עם משרד החינוך
            - שיתופי פעולה בין הרשות לבין מסגרות החינוך השונות ובינן לבין עצמן
            - שיתופי פעולה בין המחלקות השונות באגף ובין האגף לאגפים שונים ברשות

    ו. ניהול משאבים:

            - ניהול תקציב האגף