היחידה לביקור סדיר

קציני ביקור סדיר

נירית  אדלשטיין
טלפון:    077-9779983  פקס: 077-9779984
דוא"ל:   e.nirit@pardes-hanna-karkur.muni.il  
גיא בן יהודה
טלפון:    077-9779981  פקס: 077-9779982
דוא"ל:   b.guy@pardes-hanna-karkur.muni.il 
דלית ענפי
טלפון:  077-9779987  פקס: 077-9779988
דוא"ל:   a.dalit@pardes-hanna-karkur.muni.il

תפקידים, פעילות ומטרות

היחידה לביקור סדיר ולמניעת נשירה פועלת מתוקף חוק לימוד חובה.

מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך מגן טרום חובה ועד כתה י"ב.

קצין ביקור סדיר אחראי לייצג את מדיניות משרד החינוך וליישם את חוק חינוך החובה.

לצורך מילוי מטרתה פועלת היחידה לביקור סדיר במספר מישורים:

א.      איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא ביצעו רישום למוסד חינוכי

ב.       איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה וטיפול פרטני בתלמידים בסכנת נשירה

ג.        הפעלת תוכניות למניעת נשירה:

·    מועדונית משפחתית-  פועלת בימים א-ה בשעות 12:30 – 18:30 לכיתות א'–ד.

·    תוכנית מל"א – מרחב לימודי אחר בבתי ספר היסודיים ובחטיבות הביניים ביישוב. נותנת מענה לתלמידים שצברו  פערים   .

·    תוכנית מנ"ע - מענה לצרכי תלמידים בסכנת נשירה בבתי הספר  היסודיים ועל יסודיים

ד.       ליווי תלמידים שנשרו , ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות לימוד מתאימות .

ה.      אכיפת חוק לימוד חובה


מועדונית "הפרחים"
רכזת המועדונית: דפנה גיל
אם הבית: פנינה מנשה
טלפון: 077-7670031

יחידת הביקור הסדיר בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים אחראית על הפעלת מועדונית משפחתית.

מועדונית משפחתית "הפרחים" נמצאת במתחם בית ספר "נועם".

מועדונית זו הינה מסגרת חינוכית משלימה לילדים בגילאי ביה"ס היסודי.

המועדונית פועלת אחרי שעות הלימודים, חמישה ימים בשבועהילדים מקבלים ארוחה חמה, סיוע בהכנת שיעורי בית, יחס אישי ומטפח ומגוון של פעילויות העשרה וחוגיםההשתתפות במועדונית נקבעת על פי חוות דעת מקצועית של צוות חינוכי ועובדת סוציאלית.