פרטי ההורים

הורה 1

מצב משפחתי * שדה חובה

הורה 2

מצב משפחתי

מבקשים בזאת להעביר את בני/בתי

אל בית ספר:

 

אנו מצהירים בזאת:

האם הילד מקבל שעות שילוב * שדה חובה
האם יש צורך בהנגשה * שדה חובה
האם משפחה מוכרת בלשכת הרווחה * שדה חובה
האם התלמיד מוכר בשירות הפסיכולוגי * שדה חובה
נפגשנו עם מנהל/ת ביה"ס ויידענו על כוונתנו להעביר את בננו/בתנו מבית הספר * שדה חובה
 

ויתור סודיות

לשם קבלת החלטה מיטבית בגינו של בני/בתי אנו מאשרים בזאת לאגף החינוך לקבל כל מידע המצוי בבית הספר / בגן.

Browser not supported

Browser not supported

לתשומת לבכם:
המועצה המקומית פרדס חנה כרכור לא תישא בכל הוצאה שהיא בגין העברת ילדכם לביה"ס המבוקש