לוח הודעות

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/%D7%A4%D7%A1%D7%97%202019%20-%20%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A1%20%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A8.pdf?attredirects=0&d=1בית הספר האנתרופוסופי

מרכז רובוטיקה

טבע עירוני - חינוך מבוסס מקום

המרכז לגיל הרך - תכנית המשך


מחלקת הנוער

"תעשיידע"

בגני הילדים


בבתי הספר הייסודיים

בבתי הספר התיכוניים

ספריית פיגמות


https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/noarboherhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/hatamat


מרכז פרטנות

Ċ
וונדי בירנבוים,
28 ביוני 2016, 7:15
Ċ
וונדי בירנבוים,
24 בפבר׳ 2015, 9:25
ĉ
וונדי בירנבוים,
2 ביוני 2014, 8:01
Ċ
וונדי בירנבוים,
24 באפר׳ 2017, 6:24
ĉ
וונדי בירנבוים,
17 במאי 2016, 7:31
Ċ
וונדי בירנבוים,
19 בפבר׳ 2019, 4:09
Ċ
וונדי בירנבוים,
19 באפר׳ 2016, 5:50