לוח הודעות

פרס חינוך ארציבהתרגשות רבה אנו פותחים את שנת הלימודים תשע"ז 

ומלווים אתכם לגני הילדים ולבתי הספר ביישוב.

מאחלים לכם שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה.
ספריית פיגמות


https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/noarboherhttps://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/phk/home/hatamat


מרכז פרטנות